Velkommen innom heimesida til Th. Holene a.s


Me er eitt transportselskap med hovudkontor og verkstad på Hafslo i Sogn, 15 minutters køyring ifrå Sogndal.

Th. Holene a.s vart skipa i 1936 og det er idag 3'dje generasjon som eig og driv firmaet. I skrivende stund er nettsida nede og vi jobbar med få igang ein ny versjon. Th. Holene a.s består idag også av datterselskapet Holene Frakt a.s. Me utfører bl.a. transport av dyr i Sogn og Fjordane, langtransport til og frå Sogn, lokaltransport i Sogn og i Oslo, budbiltenester, og laste/losseoppdrag. Ta kontakt med oss viss du ynskjer å få tilbud på transport eller anna.Vårt mål er:

* Vi skal ha ei sunn økonomisk drift og ein trygg og god arbeidsplass.
* Levere kvalitet i alle ledd.
* Være ein seriøs aktør i transportmarkedet.
* Vi skal være fleksibel for gods og strukturendringar.
* Våre kunder, tilsette og andre samarbeidspartnarar skal føle seg ivaretatt på ein god måte.


Kontaktinformasjon:
Th. Holene a.s
Stolpen
6869 Hafslo
tlf: 97558888
Epost: th@holene.no
Web: www.holene.no