Holene AS

Om oss


Velkommen til Holene A.S

Holene a.s er ei gruppe transportselskap som er samla under samme tak. Me har kontor og verkstad på Hafslo i Sogn, 15 minutters køyring ifrå Sogndal.

Th. Holene vart skipa i 1936 og det er idag 3’dje generasjon som eig og driv firmaet. Holene a.s består idag av fleire selskap.
Vår hovednæring er å utføre transporttenester for store og mindre kunder. Pr i dag så utfører me transport på langtransport i Norge og litt Sverige samt lokalt østland og sogn.

Våre kunder, tilsette og andre samarbeidspartnarar skal føle seg ivaretatt på ein god måte.

Våre Tjenester


Langtransport

Me leverer idag transporttenester til store og små kunder. Oppdraga er både på faste og sporadiske. Ring oss om ditt behov så kan me vurdere deg ein konkurransedyktig løysing på ...

Lokaltrafikk

Ring oss om ditt behov så kan me vurdere deg ein konkurransedyktig løysing på ditt transportbehov. ...

Spesialgods

Ring oss om ditt behov så kan me vurdere deg ein konkurransedyktig løysing på ditt transportbehov. Me har ulikt utstyr og mange samarbeidspartnarar. ...

Budbil – Express

Har du noko som skulle blitt flytta fort raskt. Ta kontakt så løyser me utfordringa for deg. ...

Containerutleige

Me kan løyse ditt lagerbehov for kort eller lang sikt.

Fleire containere for utleige som kan plasserast ut hjå deg. Ta kontakt.

Galleri