Godkjent transportør av gods internasjonalt og nasjonalt

Veitransportens Bramsjestandard – Kvalitet og Miljø på vei