Holene Frakt a.s utfører transportoppdrag for Lerum Frakt. Alle desse bilane skal ha «Lerum-drakt». I hovedsak køyrer desse bilane langtransport i Sør-Norge. Er dei heldig får dei ei og anna langtur over landegrensene.

Lerum Frakt utfører transporttenester for Lerum AS samt mange andre små og store kunder. Dei har kontor på lokala til Lerum på Kaupanger.

Kontaktinfo direkte:
Lerum Frakt SA, Kloppavegen 13 6854 Kaupanger
Email: frakt@lerumfrakt.no
Web: www.lerumfrakt.no
Facebook: Lerum Frakt