Me leverer idag transporttenester til store og små kunder. Oppdraga er både på faste og sporadiske. Ring oss om ditt behov så kan me vurdere deg ein konkurransedyktig løysing på ditt transportbehov.