Holene a.s er ei gruppe transportselskap som er samla under samme tak. Me har kontor og verkstad på Hafslo i Sogn, 15 minutters køyring ifrå Sogndal.

Th. Holene vart skipa i 1936 og det er idag 3’dje generasjon som eig og driv firmaet. Holene a.s består idag av fleire selskap.
Vår hovednæring er å utføre transporttenester for store og mindre kunder. Pr i dag så utfører me transport på langtransport i Norge og litt Sverige samt lokalt østland og sogn.

Vårt mål er:

  • Vi skal ha ei sunn økonomisk drift og ein trygg og god arbeidsplass.
  • Levere kvalitet i alle ledd.
  • Være ein seriøs aktør i transportmarkedet.
  • Vi skal være fleksibel for gods og strukturendringar.
  • Våre kunder, tilsette og andre samarbeidspartnarar skal føle seg ivaretatt på ein god måte.

Historie